Nämnd har synpunkter på hamnprojektet i Bromarv

Bild: Lina Enlund

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd hade i onsdags ett utlåtande om hamnprojektet i Bromarv på sin agenda. Det är till Regionförvaltningsverket som utlåtandet riktas.

Raseborgs stad har hos Regionförvaltningsverket i södra Finland anhållit om att Bromarvs skärgårdshamn ska få förbli en hamn och att antalet båtplatser utökas.

Därtill anhåller staden om att hamnen ska få muddras för att uppnå ett djup på 2,6 meter och att muddringsmassorna ska få lagras på strandområdet.

Stadens miljö- och byggnadsnämnd har nu i ett kompletterande utlåtande till Regionförvaltningsverket lyft fram vissa saker. Bland annat vill nämnden att det i ansökningshandlingarna ska finnas uppskattningar och beräkningar som visar hur miljön och vattenkvaliteten i hamnområdet och på den intilliggande badstranden kan påverkas av muddring.

Nämnden konstaterar till exempel att muddringen måste utföras så att inte muddringsmassor rinner tillbaka ut i havet. Användning av en duk som hindrar grumligt vatten från att rymma ytterom muddringsområdet rekommenderas.

Därtill anser nämnden att placeringen av den planerade septiktanken, bränslepunkten och fiskehamnen ännu bör övervägas.

Ordförande hoppas

Nämndens ordförande, Bromarvbon Göran Karlsson (SFP), säger att han personligen hoppas att projektet genomförs.

– Möjligheten till tömning av septiktankar, bränsleförsäljning, sophämtning kommer att öka servicegraden för båtfolk i Bromarv. Därigenom minskar också riskerna för tömning av avloppsvatten i havet.

Han försvarar muddring på området eftersom det skulle göra hamnen djupare:

– Ju djupare vatten desto mindre kommer båtarnas propellrar att grumla vattnet. Om muddringsmassorna kan användas för utfyllnad av hamnområdet krävs inga långa transporter för att forsla bort massorna. Samtidigt minskar behovet av ny fyllnadsjord.

Mer läsning