Uteblivet stöd kan påverka skolfusion

Raseborg vill få slutlig klarhet i hur den planerade gymnasiefusionen påverkar statens stöd till små gymnasier. Sjunker stödet märkbart kan fusionen skjutas upp.

Ett extra bestyr har dykt upp i samband med Raseborgs arbete att administrativt slå ihop stadens två svenska gymnasier. Undervisnings- och kulturministeriet vill nu ha en närmare precisering av hur den framtida gymnasiekonstruktionen ska fungera.

Preciseringarna är viktiga för att staden inte ska förlora en del av det stöd till mindre gymnasier som staten betalar. Tillägget betalas för enheter som har färre än 200 elever.

Filip Björklöf (SFP) som för ordet i bildningsnämnden berättar att staden får i storleksordningen 200 000 euro per år i form av smågymnasietillägg för sina totalt tre gymnasier.

Han säger att det nu är viktigt att försäkra sig om att stödet inte naggas i kanterna då Ekenäs gymnasium fusioneras med Karis-Billnäs gymnasium. Pengarna ska vara garanterade innan sammanslagningen slutligen förverkligas.

– Vi vill inte förhasta oss om det visar sig att pengarna försvinner.

Preciseringar gjordes

Nämnden behandlade frågan i tisdags och beslöt då precisera att Raseborgs gymnasium, som skolan ska heta, blir en administrativ helhet med två separata enheter, Karis och Ekenäs. Enheterna har egen elevantagning.

Med bland annat de här preciseringarna i bagaget ska bildningsdirektören Robert Nyman fortsätta diskussionerna med ministeriet och samtidigt försöka utverka garantier för att den tilltänkta gymnasiemodellen inte påverkar statens stöd i negativ riktning.

Mer läsning