Utebliven gymnastiksal i skolan upprör föräldrar – nu kollar politikerna upp kostnaderna

Modell. Så här ser planen för den nya skolbyggnaden ut. I mitten syns den nya gymnastiksal, som var tänkt att byggas i ett senare skede. Bild: Arkitektbyrå Q4

Kritiken mot planerna att bygga en ny skola i Ingå utan gymnastiksal har uppenbarligen inte klingat för döva öron. Nu vill kommunstyrelsen ha noggrannare besked om vad det kostar att bygga en ny gymnastiksal.

I projektplanen för Kyrkfjärdens skola har man utgått ifrån att ingen ny gymnastiksal byggs – åtminstone inte i första skedet. I stället är det tänkt att eleverna kan använda den gamla gymnastiksalen, och att en ny kan byggas i ett senare skede. Ärendet har väckt uppmärksamhet och kritik på sociala medier och i onsdags var det den fråga som diskuterades mest på en informationskväll för föräldrar i skolan.

– Vi tycker inte att det låter vettigt att inte bygga en ny gymnastiksal. Den gamla måste ändå piffas upp och renoveras, och konditionsrapporten visar tydligt att den är i dåligt skick. Det är som att skjuta sig själv i foten att göra så – då kan man ju lika gärna sätta pengarna på att bygga en ny sal, säger Daniela Andersson, ordförande för Hem och skola vid Kyrkfjärdens skola.

Det som speciellt skaver är kommunens senkomna beslut att flytta centralköket till skolan.

– Det känns som att köket klämdes in i planen på bekostnad av gymnastiksalen och det känns jättekonstigt. Kostnaderna för centralköket ska ju inte gå på skolans budget. Dessutom kan man ju få statsstöd för en ny gymnastiksal, säger Andersson.

Kollar upp kostnaderna

Nu verkar politikerna hörsamma föräldrakritiken. Vid sitt möte i torsdags beslutade styrelsen nämligen att remittera ärendet för närmare beredning. Bland annat vill styrelsen ha en noggrannare jämförelse av kostnaderna och fördelarna med en ny gymnastiksal jämfört med användningen av den nuvarande salen. Dessutom vill politikerna ha siffror på vad det kostar att renovera de gamla delarna av skolan.

– Det är vi jätteglada över! Jag tror inte någon var nöjd med planen, säger Andersson

Under processens gång har det varit tal om att de gamla delarna av skolan som bevaras kunde inrymma medborgarinstitutet, bildkonstskolan, musikskolan och ungdomssektorn. Styrelsen vill nu ha en uppdatering av utredningen över hurudana lokaler kommunen behöver och vilka verksamheter som kunde placeras i Kyrkfjärdens skola.

Styrelsen vill också veta i hur hög grad skolan kommer att användas i framtiden, både nybygget och de delar av den nuvarande skolan som bevaras.

Ärendet ska enligt planen behandlas igen den 13 maj.

Mer läsning