Utdragen planering bromsar utveckling

Det är hög tid att Ingå löser planeringsknutarna i småbåtshamnen i Ingå. De är en flaskhals för ekonomisk tillväxt.

På sitt sista möte för våren beslutade kommunstyrelsen i Ingå återuppta planeringen av småbåtshamnen i Ingå kyrkby (se artikel sidan 4). Det är andra gången som styrelsen fattar beslut om att göra upp en plan för hamnområdet. Redan 2016 beslutades att en användningsplan för hamnområdet skulle beställas som konsultuppdrag. Orsaken till att man behöver en användningsplan är att den godkända detaljplanen inte är tillräcklig för beslut om bland annat sophantering, sjösättningsramper och parkeringslösningar. En hamnplan gjordes som konsultuppdrag och behandlades ett varv i styrelsen i november 2016.

Efter det har det stått stilla.

Den största stötestenen verkar vara parkeringsarrangemangen i hamnen. Småbåtshamnen har kring 660 båtplatser, och oftast kommer folk med bil till sin båt. Speciellt i semestertider och under sommarveckoslut är det trångt om saligheten bland bilarna i hamnen. Dessutom måste bilisterna ta till ibland rätt så fyndiga knep för att få sin bil placerad någonstans i det gropiga området utan markerade platser.

Bristen på parkeringsplatser är en flaskhals både för utvecklingen av småbåtshamnen och för företagarna i området. Det är svårt att förstå varför en så enkel fråga som parkering ska vara så svår att lösa, men orsaken stavas sannolikt utrymmesbrist. Redan i detaljplanen för småbåtshamnen från år 2014 konstateras att parkeringsområdet i planen inte räcker till om hamnen växer. I stället konstateras att kommunen måste lösa parkeringsproblemen på annat sätt, exempelvis genom att ordna med parkeringsplatser på promenadavstånd eller genom att erbjuda transporttjänster i anslutning till användningen av hamnen.

När en stor del av hamnområdet dessutom är utarrenderat till företag är kommunens möjligheter att göra ändringar begränsade. Samtidigt är ett levande företagsliv nödvändigt för livskraften i kommunen. Och företagen i hamnen behöver plats för båtförvaring, sjösättning och service av båtar. Nu har åtminstone en del företag lagt locket på för ytterligare investeringar i hamnen eftersom de inte fått långvariga arrendekontrakt – allt i väntan på en fungerande hamnplan.

Att hamnplaneringen dragit ut på tiden gynnar ingen. Utöver företagsverksamheten hämmar den halvfärdiga planeringen också småbåtshamnens utveckling. Sedan 2014 har Ingå båthamnar planerat en aktieemission för att finansiera en utvidgning av hamnen med flera båtplatser. Men också det projektet försinkas av de olösta frågorna kring parkering och logistik i hamnen.

Därför är det mer än välkommet att färska kommundirektören Robert Nyman nu verkar ta nya tag för att i rask takt få projektet framåt. Det är också vettigt att planera småbåtshamnen nu, parallellt med storsatsningen på Ingåstrand-området intill hamnen. På så sätt försäkrar man sig om att de två planerna stöder varandra i stället för att stjälpa.

Men ekvationen i småbåtshamnen är inte lätt att lösa. Då det saknas yta att bygga på skulle ju det logiska vara att bygga i våningar men ett traditionellt parkeringshus sitter knappast så väl i Ingås maritima image.

Kanske kunde man skapa ännu mera synergieffekter i planeringen och låta de innovativa tankarna kring Ingåstrand smitta av sig också på andra sidan ån. På så sätt kunde det födas helt nya, kreativa lösningar på parkeringsproblemet i hamnen.

Mira Strandberg Reporter

Mer läsning