Utbredd åldersfattigdom är på väg

Bild: Mostphotos

Pensionärerna är de första som i framtiden kommer att märka vad det betyder att innehav av pengar kostar och pensionerna därför sjunker.

Världens ledare är mer eller mindre oförmögna att leva i fred tillsammans, tvärtom försöker alla mot alla föra ett indirekt eller direkt krig. En stor del av världens ledare är indirekta massmördare. Att en del av dem är folkvalda gör inte saken bättre. Det borde inte vara svårt att acceptera varandra även om ideologi och tro är olika, bara alla som tror att de har rätt vet att det bara är en tro.

För att minska koldioxidutsläppen önskar man nu att folk skall börja äta insekter i ställe för kött. Att sluta kriga överallt och samtidig försöka reducera flygtrafiken skulle ge ett väsentlig bättre resultat, men det vill man inte märka.

Att man skall försöka hjälpa människor som behöver asyl på grund av den politiska oförmågan är självklart för nästan alla. Lika självklart är dock att Europa eller enskilda länder inte kan ta emot hela kontinenter. Hur mycket ett enskilt land kan ta emot beror på landets bostads- och sjukhuskapacitet och naturligtvis på landets allmänna ekonomiska situation. Vad som är möjlig kan bara varje land själv bestämma.

De finns personer som tycker att de länder som inte tar emot ett obegränsat antal emigranter är omoraliska. Ofta har de själva mycket plats i sina hem och jag frågar mig varför de inte själva tar emot några flyktingar i sin hem. Påståendet att man nu är mindre beredd att ta emot flyktingar än tidigare är korrekt. Det beror dock på att det i dag inte längre handlar om flyktingar utan om folkvandringar där hela kontinenter, totalt cirka 40 miljoner personer, är på flykt. Det moraliska ansvaret att ta emot flyktingar har huvudsakligen de länder som förorsakat katastrofen, men just de sviker.

Före detta Sovjetunionen, där man idkade reglerad planekonomi, blev hårt kritiserat av västvärlden. Nu håller man i Europa på att sakta och säkert övergå till det som vi tidigare hårt kritiserade. Ekonomin skall inte längre utvecklas genom marknadsekonomi utan planmässigt. Planen skall hållas med regleringar så länge tills Europa också far omkull. Med kombinationen minusränta och inflation försöker man sedan flera år på spararnas bekostnad bryta ner samhällets skulder.

Att minusräntorna är fel väg att gå är i dag de flesta inom EU-parlamentet övertygade om, men ingen lär våga säga det öppet. I stället säger de ansvariga att man inte vet vad det blir av det hela, då man aldrig tidigare prövat detta verktyg. Det är en klassisk politisk fras som oberoende av vad det blir är rätt. Med detta håller man ryggen fri och avsäger sig ansvaret. Räntorna kommer knappast att stiga under de närmaste åren då man har manövrerat in sig i ett hörn. Höjer man räntorna är länderna och samhället bankrutt då alla är överskuldsatta. Höjer man inte räntorna är samhället också bankrutt, men lite senare på grund av en utbredd åldersfattigdom.

Pensionärerna är de första som i framtiden kommer att märka vad det betyder att innehav av pengar kostar och pensionerna därför sjunker. Det kommer dock att märkas ekonomiskt för hela samhället i ett senare skede när pensionärernas konsumtionskraft sjunker. Experterna i de flesta länder räknar med en utbredd åldersfattigdom. De enda som tillsvidare kan vara glada är de som sparat i aktier.

Urs Hofer Ekenäs