Rektor ser möjligheter med nytt gymnasium

Ny stol. Mikael Eriksson blir från och med den 1 augusti rektor för Raseborgs gymnasium som uppstår då Ekenäs gymnasium går ihop med Karis-Billnäs gymnasium. Bild: Lina Enlund

– Det är klart att de första åren blir något av en inkörsperiod och det kommer säkert ännu många frågor och detaljer som vi skall se över. Men arbetet är i gång.

Så säger Mikael Eriksson, i dag rektor vid Ekenäs gymnasium, men från och med den 1 augusti rektor för nya Raseborgs gymnasium som uppstår då Ekenäs går ihop med Karis-Billnäs gymnasium. Verksamheten kommer att fortsätta i de nuvarande husen och totalt kommer antalet studerande att uppgå till cirka 300.

– Tanken är att om våra studerande märker någon skillnad ska den vara enbart positiv, en Ekenäselev kommer att gå igenom gymnasiet just i Ekenäs och en Kariselev i Karis. Däremot finns det kanske ett större utbud av tillvalskurser och en elev kan också dela upp sina studier mellan orterna, säger Mikael Eriksson.

Han blir nu rektor för Raseborgs gymnasium och får till sin hjälp en biträdande rektor. I övrigt fortsätter man med nuvarande lärarstyrka.

– En stor fördel är att ämneslärarna nu får kollegor att prata och samarbeta med på ett annat sätt än tidigare. Men vi har inte hunnit så långt ännu, vårt första gemensamma lärarmöte har vi den 25 januari. Den 30 januari ordnas en öppen diskussion i Karis för studerande om Raseborgs gymnasium.

På vägen

Den vars arbetsbild ändras mest är kanske Eriksson själv. Grundtanken är att rektorn sitter i det mindre gymnasiet, i nuläget Karis, medan den biträdande rektorn sitter i det större. Rent praktiskt är det en lösning med vissa fördelar för den pendlande Esbobon Eriksson.

– Men jag kommer att röra mig i båda husen så att jag några dagar i veckan är i Ekenäs. Vem som blir biträdande rektor är ännu öppet, men förmodligen kommer tjänsten först att kunna sökas internt.

Det var Eriksson som tillsammans med Karis-Billnäs gymna­siums tf rektor Jan-Erik Till skapade den här modellen. Bildningsnämnden i Raseborg godkände gymnasiefusionen i december och bildningsnämndens svenskspråkiga sektion fattade sedan beslut att förordna Eriksson till rektor i Raseborgs gymnasium. Han var den enda rektorn i de svenska gymnasierna med tillsvidareanställning.

– En konsekvens är att min undervisningsplikt dras ned till två kurser, så enligt planerna kommer jag att undervisa matematik i den första obligatoriska kursen. På det sättet får jag undervisa alla elever i båda husen. Och det är jag glad över, dels tycker jag om att undervisa, dels skulle det kännas litet märkligt om jag dimitterade studenter som jag inte känner igen.

Just studentdimissionen är en sak som lär förändras. I framtiden har Raseborgs gymnasium en dimission i stället för att Ekenäs och Karis har var sin.

– Också här får vi följa med läget, men en möjlighet är man turas om med orterna. Över huvud taget är det de praktiska frågorna man lätt fastnar på här, säger Mikael Eriksson.

En nyckelfråga i sammanhanget är att skapa en ny vi-anda. Det är två anrika skolor som går samman med skilda kulturer och rutiner.

– Att bilda en ny helhet är viktigt. Vi kommer att ha olika projekt, båda skolorna är redan med i ett Erasmus-projekt där vi samarbetar med Grekland och Italien och det fortsätter i höst. På något sätt kommer vi säkert också att slå på trumman när allt kör i gång i höst.

Ekonomiska orsaker

Orsaken till samgången är till stor del ekonomisk. Som ett led i stadens sparprogram 2020 sågs det här som en möjlighet att minska kostnaderna på den administrativa sidan. Själva utbildningssidan skulle vara lika stark som tidigare.

– Några personalnedskärningar är verkligen inte aktuella i sammanhanget, utan verksamheten fortsätter som tidigare. I den bästa av världar kan vi till och med ha litet mera bredd än tidigare, förutspår Eriksson.

Så eventuella spekulationer om att det här bara är första steget och att Raseborgs gymnasium i något skede skulle centraliseras till en ort kan lämnas därhän?

– Det kan jag inte ta ställning till, det är ett politiskt beslut i så fall. Men inte har det varit på agendan och rent praktiskt finns det inte tillräckliga utrymmen i någotdera huset, säger Mikael Eriksson.

Mer läsning