Utbildning och forskning skapar nya jobb

Den nuvarande regeringen har genomfört massiva nedskärningar i utbildning och forskning.

Vi lever i en global värld där vår miljö ständigt förändras. Man kan säga att förändringarna är så snabba att världen kan se ganska annorlunda ut över en natt. För att kunna hantera och komma i kapp dessa förändringar är det ytterst viktigt att vi själva är innovativa, men också mottagliga för nya förändringar i vår närmiljö.

Av stor vikt är att vi låter våra experter använda sina kunskaper och sitt know-how. Vi måste vara kreativa. Vi behöver nya innovationer och ny kunskap som kan tillämpas på vår produktutveckling. Forskning, vetenskap och en stark ekonomi är viktiga faktorer för att vi ska kunna öka vår konkurrenskraft. Vi lever och agerar i en global konkurrens där endast de bästa är framgångsrika och klarar sig.

Innovationer ökar produktion och genererar välfärd genom inkomster. Effekterna är också synliga på lokal nivå. Vi har lyckats på många olika områden, men vi kan expandera vårt forskningsområde om anslag till forskning och innovationsverksamhet kan ökas.

Den nuvarande regeringen har genomfört massiva nedskärningar i utbildning och forskning. Nedskärningarna skadar Finlands framtid och har stor och långvarig inverkan på vårt samhälle. Detta har lyfts fram många gånger av många experter.

Att satsa på utbildning, forskning och innovationer ska vara högt uppe på nästa regerings prioritetslista. Detta ska alla vara ense om för att vi ska kunna skapa nya arbetsmöjligheter och stärka vår ekonomi.

Veronica Kalhori filosofie doktor, Esbo

Mer läsning