Utanför Kråkholmen, på Dragsviksfjärden?

Är det verkligen klimatsmart att bo i sjövillor?

Om det verkligen är klimatsmart att bo i sjövillor och det är klimatsmart boende som eftersträvas varför kan då inte sjövillorna placeras utanför Kråkholmen eller på Draksviksfjärden?

Lars Wessman född och uppvuxen i Brötet, Ekenäs