Utan kyrkan fattas något

Bild: Mira Strandberg

Intervju

På söndag blir Aino-Karin Lovén som första kvinna installerat till tjänsten som kyrkoherden i Kyrkslätt. Själv vill hon betona uppgiften mer än könet.

– Jag är präst först och främst. Nu tilläggs lite administration och representationsuppdrag men i grund och botten är min uppgift att förmedla trygghet. Vi försöker föra fram budskapet om att trots att livet är svårt och komplicerat så finns det en trygghet i tron, inför Gud, inför det vi kallar heligt, säger hon.

Kyrkan är trygghet

Lovén ser att kyrkan har en given och viktig roll i samhället. Ett samhälle utan kyrka är som en ort som saknar brandstation eller hälsovårdscentral.

– Även om du inte behöver dem så ofta så skulle det skapa otrygghet om de inte fanns. Kyrkan syns mycket i samhället fastän vi inte tänker på det. I Kyrkslätt står kyrkan mitt i byn, på en kulle, och många gatunamn kommer från tidigare kyrkoherdar.

Exempelvis Ervastvägen som löper från kyrkan till kommunhuset har fått sitt namn efter den första kyrkoherde man känner till i Kyrkslätt.

Kyrkan ska vara trogen sin kärna och förmedla en bild av Bibelns Gud. Stillhet och respit är viktiga i sammanhanget.

– Vi ska inte gå med på den arenan att vi börjar tävla med andra. Vi hör visserligen till tredje sektorn men vi har ändå en särprägel. Vi kan vara en plats där folk får pusta ut och inte behöver prestera.

Släktband på fädernet

Lovén är den fjärde kyrkoherden i Kyrkslätts svenska församling efter Porkalaparentesen. Hon har ett personligt band till en av de första kyrkoherdarna i Kyrkslätt som hette Samuel Salovius, och som är den person som gett namn åt Saloviusplatsen vid köpcentret Kirsikka.

– Han var en förfader till mina barn. Han var en aktiv kyrkoherde som förstorade kyrkan och prästgården. Jag var överraskad när jag hittade den kopplingen, det känns speciellt.

Fast själv planerar Lovén inga stordåd under de år hon har kvar i arbetslivet. Att bli kyrkoherde har inte varit något hon alltid tänkt att hon skulle bli. Visserligen blev hon bedömd som mycket lämplig för kyrkoherdeposten då hon avlade den examen som behövs för att en präst ska kunna bli kyrkoherde men chefskapet är inget egenvärde.

– Jag har ett mycket kunnigt arbetslag och församlingsarbete är lagspel. Varje lag har en coach som gör det möjligt för varje spelare att spela så bra som möjligt. Det är min uppgift.