Utan covidpass får bara halva kyrkan fyllas till De vackraste julsångerna: "Vi räknar med att ordna dem som vanligt"

Karis kyrka är tillräckligt stor för den mängd personer som brukar delta i De vackraste julsångerna, även om restriktioner nu begränsar mängden till kyrkans halva kapacitet. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Coronarestriktionerna orsakar inga större ingrepp i planerna för De vackraste julsångerna i de västnyländska församlingarna.

Regionförvaltningsverket har beslutet att de som ordnar allsångstillfällen för över tjugo personer måste halvera den möjliga publikmängden eller kontrollera covidintyg. Kyrkoherde Pentti Raunio i Kari...