Uruppföranden och gospelsånger

Fungerande. Flöjtisten Jenny Backman-Pråhl och violinisten Eva Wadenström klingade väl ihop på Cajornas påskkonsert i Tenala kyrka.Bild: Christer Grönqvist

Cajornas dirigent Olav Söderström avtackades vid en påskkonsert med ojämn repertoar.