Uppsägningen av McDonald kan stå staden dyrt

Knepig sits. Hangös stadsdirektör Denis Strandell anser att Hangö befinner sig i en besvärlig situation beträffande motstridiga beslut i fallet McDonald. Bild: Johanna Lindholm

Hangö stad kommer inte att föra uppsägningen av hälsocentralläkaren Outi McDonald vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Teoretiskt kan det bädda för problem.

Efter en mycket jämn omröstning beslöt Hangö stadsstyrelse på måndagen att inte överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut att Hangö gjorde fel då fullmäktige sade upp tidigare hälsocentralläkaren Outi McDonald år 2015. Före det hade staden flyttat henne från tjänsten som ledande läkare till en allmän läkartjänst 2014. Birgitta Gran (VF) förslag att man godkände att domstolen fastställde att uppsägningen av McDonald inte gällde eftersom hon felaktigt flyttats till annan tjänst, vann med fem röster mot fyra. Med Gran röstade Aila Pääkkö (SDP), Eero Koli (C), Risto Alén (Saml) och Gunnel M. Helander (SFP). Stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP), Stig Sundberg (SFP), Bernt Förström (SDP) och Barbro Wikberg (SFP) hade velat överklaga domen. De anmälde tillsammans med stadsdirektör Denis Strandell avvikande åsikt till protokollet.

Kan stå staden dyrt

I värsta fall kan styrelsens beslut stå staden dyrt. Stadsdirektör Denis Strandell säger att han inte riktigt vet hur man skall tackla situationen, men menar att det finns en risk för skadestånd.

- Rent teoretiskt kan det gå så att staden blir tvungen att ersätta McDonald för utebliven inkomst. Jag vågar inte spekulera i hur det blir, men perioden mellan uppsägningen och dagsdato är rätt lång.

Saker som kan inverka på ett dylikt scenario är huruvida den uppsagda personen yrkar på skadestånd och om hen varit i tjänsteförhållande efter uppsägningen.

Dålig förvaltning

Överlag anser Strandell situationen vara prekär. Han ser att stadsstyrelsen genom måndagens beslut att inte överklaga, underminerar grunderna på vilka fullmäktige år 2015 beslöt säga upp McDonald från tjänsten som hälsocentralläkare.

– Nu finns en konflikt mellan styrelsen och fullmäktige, och det motsvarar inte min syn på god och korrekt förvaltning, säger han.

– Det är ytterst ovanligt att staden först fattar ett så här drastiskt beslut och sedan inte löper linan ut.

Önskar konsekvensbedömning

Strandell hade önskat att Helsingfors förvaltningsdomstol i sitt beslut beaktat grunderna för uppsägningen, vilket nu inte gjorts.

– Det är så pass ovanligt att en kommun säger upp en ledande tjänsteman att jag hade önskat att man tagit ställning till sakfrågan, i stället för att bara konstatera att staden gjorde ett formfel.

Osäkert vad som händer

Strandell säger att han inte riktigt vet om sista ordet är sagt i frågan. McDonald har själv meddelat att hon är villig att återgå i stadens tjänst, men tjänsten finns inte längre kvar, eftersom staden i år utlokaliserat läkarmottagningen. Skulle hon få ett jobb där, skulle det vara en fråga mellan vårdproducenten Attendo och henne personligen.

– Förstås har staden vetorätt till vilka läkare Attendo anställer, men det finns ännu många öppna frågor, konstaterar Strandell.