Upplysta elever besökte fronten

Gratis. Skolornas besök i Frontmuseet i Lappvik är sponsrade av Stiftelsen Brita Maria Rehnlunds minne. I havet av barn står guiden Sonja Bäckman till vänster och läraren Mia Malmsten till höger. Bild: Johanna Lemström

Frontmuseets projekt riktat till barn och unga har kommit i gång. Förra veckan fick museet i Lappvik besök av femtio femteklassare från Katarinaskolan i Karis.

– Vad tror ni att kottarna och löven användes till?

Det är guiden Sonja Bäckman i Frontmuseet i Lappvik som ställer frågan till en grupp femteklassare från Katarinaskolan i Karis.

En av killarna vet:

– Till att elda med!

Alla hade sina uppdrag

Mycket riktigt, och Sonja Bäckman berättar att det var ett viktigt uppdrag barnen hade i krigstid; att samla in kottar och löv. Liksom att plocka bär och svamp och samla glasflaskor.

– Man sysslade alltså med ett slags återvinning redan då. Flaskorna lämnades dock inte in någonstans utan användes till saften man kokade på bären som man plockat, förklarar Sonja Bäckman.

Hon visar också en bit bark och undrar om eleverna vet vad den användes till.

– Man blandade bark i brödet, är det rappa och riktiga svaret.

– Vad tror ni mammorna och papporna gjorde då det var krig, frågar Sonja Bäckman – och även det har de upplysta och väl förberedda eleverna ett svar på:

– Papporna var ute i krig och mammorna vårdade sårade.

Ämnet intresserar

Den som förberett eleverna inför besöket på Frontmuseet är läraren Mia Malmsten.

– Vi har pratat om andra världskriget och Hangö. Det kan lätt bli för övermäktigt annars, om de inte har någon grundkunskap så orkar de kanske inte ta in allt de får höra under ett sådant här besök, säger hon.

Under besöket fotograferar hon flitigt för ett efterarbete som man ska göra. Hon gillar själv ämnet historia och alla möjligheter det medger:

– Såsom dramatisering. Barnen är jätteintresserade av historia.

Wilma Markus och Frida Kauranen är levande bevis för det Mia Malmsten säger. De lyssnar intresserat på historierna om krigsbarnen som bland annat skickades till Sverige och Danmark, och fick också fylla i sina egna kort för barnförflyttning. Museet har nämligen tryckt upp kopior på Socialministeriets barnförflyttningskommittés kort i papp som hängdes runt barnens halsar innan de skickades i väg.

Också kanonerna i kanonhallen är spännande:

– De är litet läskiga, tillstår Wilma Markus, men just vapnen var ändå en av de saker hon hade spetsat sig på att få veta mer om.

– På historielektionerna har vi också pratat om tankshindren av stenblock som soldaterna byggde ute i skogen, säger Frida Kauranen.

Efter rundturen och föreläsningen inomhus får barnen hänga sina barnförflyttningskort runt halsen och bege sig ut på Krigsstigen i terrängen runt museet.

Stiftelse sponsrar

Kariselevernas besök på Frontmuseet skedde inom ramen för museets projekt riktat till barn och unga.

– Besöken är avgiftsfria, säger Sonja Bäckman.

Det är Stiftelsen Brita Maria Rehnlunds minne som bekostar projektet. Alla grundskolor i Hangö och Raseborg har fått inbjudan till museet – och även skolor från andra orter är välkomna.

Höstlovssatsning

Hangö Frontmuseum öppnar sina dörrar för skolelever under höstlovet som firas vecka 42. Museet är öppet torsdag och fredag klockan 9-14.

Besöken är gratis för alla barn under 16 år, och vuxna som besöker museet i sällskap av ett barn betalar 5 euro (normalt 8 euro).

Mer läsning