Upplevelser är inte 
samma som expertis

En av mediernas uppgifter är att lyfta fram människornas personliga erfarenheter. Det är av stor vikt hur de presenteras.

Medierna lyfter gärna upp personer med erfarenheter av olika slag, det må sedan handla om stora och seriösa upplevelser eller mindre och mer lättsamma. Traditionellt har man sett det som en av sina up...