Uppgifter om lukt i nytt hus

Mentalvårdscentret där Hucs och staden driver verksamhet var föremål för debatt redan i byggnadsskedet. Bild: Kristoffer Nöjd

Enligt VN:s uppgifter har ett grupprum på det nya mentalvårdscentret i anslutning till Raseborgs sjukhus i Ekenäs stått oanvänt en tid på grund av luktolägenheter.

På stadens fastighetsenhet intygar projektchef Kjell Holmqvist att man har tagit emot ett samtal om detta.

– Jag har förstått att det har luktat i rummet men inte att det har stått oanvänt.

Enligt vad VN erfar är det fråga om ett rum där Hucs driver sin verksamhet – i de utrymmen som staden förfogar över har problem veterligen inte förekommit.

Holmqvist har å sin sida varit i kontakt med entreprenören han Ojarannan Rakennus vars representanter varit på plats.

– De kände inte så mycket lukt men sade att akustikskivorna i taket kan lukta lite.

Någon fuktmätning gjordes dock inte just där just då.

– Men vi ska nog ta reda på vad lukten beror på, säger Holmqvist.

Ingen fukt konstaterad

Mentalvårdscenret överläts till staden i oktober i fjol, verksamheten körde i gång i december och officiell invigning var det i februari.

En mellangranskning ska utföras i oktober då det är ett år sedan staden tog emot byggnaden.

– Om någonting uppdagas så åtgärdas det som garantiarbete, säger Holmqvist.

Den slutliga garantigranskningen görs ett år senare.

– Inför granskningarna kan personalen göra upp en lista över brister och fel. Brister behöver inte bero på entreprenören men om det finns fel så är det entreprenörens sak att åtgärda, påpekar Holmqvist.

Det var många, inklusive staden, som reagerade på att det regnade på husets, tidvis, oskyddade isoleringsskivor under långa tider i byggnadsskedet.

Därav gjordes en handfull mätningar på olika platser i konstruktionerna. Någon fukt har inte upptäckts.

Nya prover kommer att tas när två år har gått, det vill säga om ett år ungefär.

Förlängd garanti

På grund av misstankarna om möjliga fuktproblem fick staden en garanti på fem år för fasaden. För den övriga byggnaden gäller en garanti och en garantisumma som är i kraft i två år.

Enligt Holmqvist har det inte kommit någonting övrigt onormalt rörande byggnaden till hans kännedom.

– Det handlar om normala, små åtgärder.

Från en blinkande armatur tog staden bort lysröret och sedan dess har armaturen varit mörk.

– Där är samma sak. Det kan åtgärdas i samband med mellangranskningen. Vi måste antagligen byta ut hela armaturen, det räcker inte med lysröret, förklarar Holmqvist dröjsmålet.