Unikt storprojekt om Karis affärer behöver dina tips och bilder

Storsatsning. Butiker av alla de slag eftersöks i Gardberg Centers nya projekt. Här Lilla Matvaruhandeln vid Högbergsgatan runt år 1930.. Bild: Familjen Julkunens bildsamling/Lokalarkivet Arresten

Föreningen Gardberg center har inlett ett nytt stort forskningsprojekt om hantverkare och handelsidkare i Karis. Det omfattande projektet sträcker sig över tre år och koordineras av Hangöbördiga Christoffer Holm.

Sedan januari 2020 har fyra forskningsassistenter börjat sitt arbete med att genom intervjuer och arkivarbete samla in information om aktörer, händelser och processer under Karis nästan 150 år långa historia som knutpunkt för affärsidkare och hantverkare. Projektet sträcker sig fram till år 2023. Som redaktör och koordinator fungerar Christoffer Holm, doktorand i historia och frilansskribent. Hangöbördiga Holm gör sin doktorsavhandling om avindustrialiseringen och var också manusförfattare till pjäsen om Mauno Koivisto, som spelades i Täkter i fjol.

Förutom Christoffer är Johanna Wassholm och Anna Sundelin skribenter för bokprojektet. De inleder sitt arbete nästa år.

- Det här är ett verkligt fascinerande projekt. Affärer, hantverkare, torghandlare och andra försäljare har alltid haft en stor roll i våra samhällen, på fler sätt än vi först kan tänka oss, säger Christoffer Holm.

Styrgruppen som övervakar projektet leds av Gardberg Centers ordförande Kim Björklund. I styrgruppen finns förutom styrelsemedlemmar även externa experter.

Unikt projekt

Under 2020 ligger fokus på materialinsamling. Fyra assistenter jobbar deltid med projektet, under större delen av året. Assistenterna är utbildade i historia, etnologi och folkloristik, och har därför tillsammans kunskap om och erfarenhet av både intervjuer och arkivarbete. Hittills har fokus legat på alltifrån arkivhandlingar och intervjuer till telefonkataloger och dagstidningar.

- Det här projektet är unikt eftersom vi inte enbart försöker kartlägga gamla butiker och affärsidkare. Vi vill även berätta i vilka sammanhang de existerade, vad de innebar för samhället och hur olika former av konsumtion utvecklats genom åren, säger Holm.

Under våren har en del av arbetet legat på is på grund av coronaepidemin, och arbetet har utförts på distans. I och med det lugnare epidemiläget har arbetet återupptagits under sommaren.

Tips tas emot

Projektet har redan fått en mängd information om tidigare affärer och handelsidkare i Karis stationssamhälle. Målet är att sammanställa en historik om både butiker och handelsidkare liksom vardaglig konsumtion och olika processer i affärslivet åren 1873–2020. Om du har tips, gamla fotografier eller annat material som berör butiker, handelsliv och konsumtion i Karis kan du kontakta Lokalarkivet Arresten per telefon, 019 233 299. Vi tar tacksamt emot material och tips.

Du kan även mejla projektet direkt på karishandelsidkare@gmail.com. Projektet finansieras av Karis-Pojo sparbanksstiftelse fram till 2023 då Gardberg Center planerar att

publicera slutresultatet i bokform.