Unik skog i norra Sjundeå fredas

Dolt. Enligt lokal sägen ska det finnas hällmålningar någonstans på de här stenarna. Ahti Hurmalainen har ännu inte hittat dem. Bild: Mira Strandberg

Ett stycke öster om Övitsbyvägen i norra Sjundeå finns ett stycke väl dold naturskatt. Skogsmarken är Sjundeås nyaste naturskyddsområde.

Det ligger något trolskt över det nya lilla naturskyddsområdet i Sjundeå. Skogen här har fått vara orörd av människohand så länge att den är helt förvildad. I den branta sluttningen växer maffigt stora granar som ger ett pompöst intryck för att de fått bli så stora. Lite varstans, speciellt längre upp på berget, står döda träd och sträcker sina kala grenar mot sommarhimlen.

Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen är skogen unik, så unik att den är värd att fredas.

– Inspektörerna som var här och kollade sa att de aldrig har sett en så här orörd skog i huvudstadsregionen. Den är oersättlig, säger Ahti Hurmalainen som äger skogen.

Skog som hobby

Det är Hurmalainen själv som startat processen att få området utlyst till naturskyddsområde. Skog är hans passion och hobby och han äger skogsområden på flera håll i Finland. Just den här Sjundeåskogen köpte han efter många om och men. Hurmalainen driver en juridisk byrå och säljaren var hans kund som flera gånger försökte erbjuda honom området. Han tackade nej men föll till sist till föga.

– Jag tänkte att nog måste jag äga lite skog i huvudstadsregionen också. Skog och skogsarbete är en hobby för mig. Jag kommer från Itis, jag är från landet, och har alltid hållit på med skogsbruk, säger han.

Men vägen till skogsköpet var snårig. Just det här området har nämligen haft många ägare och har förblivit oskiftat genom flera dödsbon. Många testamenten var också involverade, och de senaste ägarna bor dessutom i Sverige.

– De ville bli av med marken, men visste inte ens själva exakt var området låg. Själv hittade jag den rätta platsen först på tredje försöket. Då gjordes en rågång för att klargöra var gränserna går.

Kan finnas kulturhistoria

Den unika naturen gjorde intryck på Hurmalainen och han slog till. Snart stod det ändå klart att det bara fanns en sak att göra med skogen: freda den.

– Här har inte gjorts någonting alls på så länge att det inte går att få skogen att bli lönsam genom skogsvårdsarbeten. Alternativet skulle ha varit kalhygge men det var en så imponerande skog att jag tyckte att det är bättre att göra den till naturskyddsområde.

NTM-centralens inspektörer kom till platsen för att utreda skogens naturvärden och hittade flera unika element. Här finns flygekorrar, ovanligt stora aspar och skogslindar och den lilla bäcken som rinner genom skogen är i naturligt tillstånd.

Dessutom – om man får tro lokal bykunskap – ska här också finnas värdefull kulturhistoria.

– Här lär finnas hällmålningar, säger Hurmalainen och pekar på en enorm stenbumling som ligger i skuggan av ett brant klippstup.

– Men ingen har letat efter dem.

Tryggar biologisk mångfald

Hurmalainen har tidigare erfarenhet av fridlysta skogar. I Enonkoski strax norr om Nyslott äger han ett 0,8 hektar stort område som är fredat. Sjundeåskogen är 1,8 hektar men riktigt hela skogen hör inte till naturskyddsområdet.

– Det är egentligen ingen lönsam affär för markägare att skogen blir naturskyddsområde. Man får en engångsersättning men sen kan man aldrig göra någon vinst på skogen mer, säger Hurmalainen.

– De senaste åren har ganska många områden som ägs av staten, församlingar eller kommuner gjorts till naturskyddsområden. Frågan är hur mycket det lönar sig att freda, var går gränsen?

Skogen fredas som ett skyddsobjekt inom ramarna för Metso-programmet. Programmet skyddar områden som är betydande för den biologiska mångfalden i södra Finlands skogar. Metso-objekten skyddas antingen för en viss tid eller permanent. Området i Sjundeå fredas permanent.

I ett fredat område är det förbjudet att bygga hus, vägar, stigar eller andra konstruktioner. Man får inte bryta sten eller ta jordmassor, dika, bygga dammar, fälla träd eller avlägsna växter eller växtdelar. Djur som lever inom området är också fredade, man får inte skada dem eller deras bon. Att göra upp eld, tälta eller köra motorfordon är också förbjudet.

Det är tillåtet att plocka bär och svamp och att jaga.

Mer läsning