Unik forskning visar var havet är övergött

Höga krav. Flera i Hangö och Raseborg kan ha sett Matias Scheinin i forskningsbåten i sommar. Kraven på båten är inte små. Förutom att vara stabil ska den kunna gå på grunda vatten. Bild: Lina Enlund

Forskaren Matias Scheinin kör längs Hangös och Raseborgs kust var tredje vecka och samlar in uppgifter om vattnet från 25 000 provpunkter. Målet är att kartlägga exakt var vattnen är övergödda och samtidigt lista ut hur övergödningen påverkar klimatet.

Morgondiset håller på att lätta när forskaren Matias Scheinin i Tvärminne gör forskningsbåten redo för en dag på havet. Han kartlägger tillståndet i kustvattnen utanför Raseborg och Hangö för projekte...