Ungdomsfullmäktiges ledamöter är valda – mässa på kommande

Mycket på gång. Ungdomsfullmäktiges avgående ordförande Ulriikka Leino (t.v.) och Ines Latvala – som har blivit omvald – intygar att det är arbetsamt i fullmäktige. Bild: Jesper Sundström

I förra veckan valdes ett nytt ungdomsfullmäktige för Raseborg. Den här gången kommer alla ledamöter från skolor i Karis, men fullmäktiges representanter intygar att de ska finnas till för hela Raseborg.

Ulriikka Leino har varit ordförande i ungdomsfullmäktige under det senaste året och säger att intresset var stort för att bli invald i fullmäktige. Hon säger att det till och med fanns sådana so...