Ungdomarna i Pojo har fått en vägg för gatukonst

Den nya gatukonstväggen finns på Televägen i Skuru. Bild: Raseborgs stad

I olika diskussioner som Raseborgs stad deltagit i har det kommit fram att ungdomarna önskar mötesplatser där de kan umgås och chilla. Nu finns en sådan plats i Pojo.

– Det finns i dag en stor efterfrågan på gatukonstväggar, säger kulturplanerare Sirpa Huusko.

Vid konstväggen kan ungdomarna träffas under fria former utan att delta i någon handledd verksamhet. Gatukonstväggarna ökar de ungas möjligheter att på ett mångsidigt sätt utöva gatukonst.

– Vi hoppas att gatukonstväggen banar väg för ett nytt eget parkområde för de unga i Pojo, säger Sirpa Huusko.

Under invigningen på fredagskvällen hade barn och unga möjlighet att delta i en drop in-gatukonstverkstad och samtidigt påverka användningsreglerna för gatukonstväggen.

Genom sin verksamhet förverkligar kulturtjänsterna barnets rätt till konst och kultur som står skriven i FN:s konvention om barnets rättigheter och i Finlands grundlag. Konst och kultur är en del av bildningen och särskilt viktiga för barns och ungas psykiska tillväxt.

Gatukonstväggen i Pojo är ett sektorövergripande samarbete mellan kulturtjänsterna, tekniska sektorn och ungdomstjänsterna.

Gatukonstväggen koordineras av Raseborgs kulturtjänster och finansieras av projektet Barnvänlig kommun.

Den första gatukonstväggen i Raseborg genomfördes med understöd av Centret för konstfrämjande i Karis idrottspark våren 2016. Under 2015–2017 genomförde centret några gatukonstväggar i Nyland.