Unga vill ha skejthall – fick nej

Lever på hoppet. Ett skolprojekt ledde till invånarinitiativ om en skejthall i Karis. Bild: Laura Meretniemi-Peltola

I Raseborgs stads driftsbudget finns pengar som kunde räcka till hyran för en skejthall. För att kunna förverkliga en sådan krävs ändå mer än så. Det blev fritidsnämndens svar på medborgarinitiativet om en ny skejthall.

På enbart ett par dagar undertecknade 254 personer medborgarinitiativet om en skejthall som skulle fungera i stadens regi i Karis.

– Idén föddes då pojkarna i klassen gjorde en filmsnutt om ungdomarnas vardag i Karis och vad här egentligen finns att göra om kvällarna, säger en av initiativtagarna, Laura Meretniemi-Peltola.

Meretniemi-Peltola arbetar som klasslärare för den anpassade jopo-klassen vid Karjaan yhteiskoulu.

– Uncan upplevs som mer passande för yngre och för övriga motions- och mötesmöjligheter krävs det att man är med i någon förening. Föreningsverksamheten är tyvärr bara rätt dyr för många familjer.

Fritidsnämnden beslutade vid sitt senaste möte att ärendet inte förs vidare. Meretniemi-Peltola hoppas att ärendet inte faller på grund av detta.

– I nuläget sitter många ungdomar bara utanför butikerna om kvällarna för att annan sysselsättning saknas.

Ungdomssekreterare Fredrika Åkerö är glad att se att ungdomar och stadens invånare vill engagera sig. Hon poängterar ändå att byggandet av en ny skejthall skulle innebära markanta utgifter för stadens del.

– I driftsbudgeten finns pengar till hyran av en hall men om hallen ska vara kommunal behövs mycket mer pengar än så. Byggandet och personalkostnader för en övervakad hall skulle genast tillkomma och det är stora summor det handlar om.

På grund av bristande resurser beslöt fritidsnämnden därmed att inte föra ärendet vidare. Åkerö hoppas ändå att ungdomarna bakom initiativet fortsätter påverka.

– För att gå vidare med initiativet skulle ytterligare resurser eller en omfördelning av resurserna behövas. Nu valde nämnden så här men jag hoppas ungdomarna ändå fortsätter kämpa för detta.