"Unga nås nog även om ni inte når dem"

Patrik Rosström, Marina Holmberg, Elis Karell och Jens Berg diskuterade hur unga konsumerar medier. Bild: Wilhelm Lindgren

Att traditionella medier har svårt att nå en ung publik är ingen hemlighet. På tisdagen ordnades en paneldebatt i Ekenäs där man diskuterade ungas medievanor utifrån en färsk rapport.

Rapporten som sammanställts av medieprofilerna Jens Berg och Sami Kallinen visar att det finns en tydlig korrelation mellan fokus på framtiden och unga läsare. Bland annat klimatet och innovationer so...