Unga mattelärare belönas för sajt

Hobby och arbete. Lärarna Sebastian Laxell (t.v.) och William Barman är glada över att deras arbete med en egen matematiksajt uppmärksammas. Bild: Lina Enlund

Två västnylänningar har skapat sajten matematik.fi som helt eller delvis kan ersätta läroböcker i matematik.

År 2012 fick Ekenäsbon William Barman tjänst som matematiklärare i Hangö högstadium. Han var inte nöjd med läromedlen, föreslog andra böcker för rektor Tanja Koivisto och fick veta att tanken var ok men att det inte fanns pengar. Att köpa in en ny serie böcker måste ske stegvis under tre år.

Så länge orkade Barman inte vänta.

– Jag började skapa material för eleverna själv.

Han pratade med sin studiekamrat, Karisbon Sebastian Laxell, som tyckte idén var god och som började bygga en plattform att ha materialet på. Matematik.fi var född.

Laxell undervisar matematik och it i Karis svenska högstadium. Under åren har de två lärarna satsat oräkneliga timmar egen tid på att utveckla sajten. I dag kan de glädja sig åt att den används av ungefär 15 skolor dagligen. Barman säger att cirka tusen elever var inne på sajten i mars.

Inga böcker

Deras egna arbetsplatser, Hangö högstadium och Karis svenska högstadium, använder inte längre tryckta böcker i matematikundervisningen. I stället loggar både lärare och elever in på matematik.fi. Sajten är gratis.

På tisdagen fick Barman och Laxell STV Lärarpris av stiftelsen Teknikakademin för sin skapelse. Prissumman är 6 000 euro, varav de två lärarna får 2 000 euro var och deras respektive skola får 1 000 euro.

Barman vet vad Hangö högstadium kunde köpa för prispengarna.

– Jag har länge velat ha några små whiteboardar, vita tavlor, i klassrummen. På dem kunde de som jobbar i smågrupper klottra tillsammans och fundera på lösningar.

Omedelbar respons

Enligt honom är det en fördel att vara lärare när man bygger upp en sajt som den här.

– Det vi gjort kan vi testa i klassrummet följande dag och få direkt respons.

Medan Barman står för innehållet ansvarar Laxell för den tekniska sidan. Han påpekar att eleverna fortfarande använder papper och penna när de räknar. Sajten bjuder på uppgifter, lösningar, interaktiva förhör med mera.

De lärare som använder matematik.fi får en så kallad klon av sajten, som de kan redigera vid behov. De kan också bidra med prov till sajtens provsamling.

Nervösa inför prov

Tanja Koivisto är nöjd med det digitala läromedlet. Eleverna lär sig matematik också på detta vis. En mätare av inlärning är det nationella nivåprovet i matematik. I fjol deltog skolans nior i provet.

– William och jag var jättenervösa, den årskullen hade inte stor benägenhet att fortsätta till gymnasiet. Men Hangö klarade sig bättre än samplet.

Mer läsning