Undersökning: Fyra av fem vill införa obligatorisk ekonomiundervisning – hälften vill minska religionsundervisningen

Nästan alla finländare anser att vardagsekonomi är viktigt, drygt hälften anser att alla finländare borde veta hur man sparar och placerar och nästan lika många lyfter fram hållbar konsumtion. Bild: Pixabay

Enligt religionslärarförbundets ordförande kan religionsundervisningen spela en nyckelroll för att göra affärer i en allt mer global värld.

På frågan om ekonomi borde vara obligatoriskt i grundskolan svarar 80 procent av finländarna ja, skriver Börsstiftelsen i ett pressmeddelande. Börsstiftelsen har beställt undersökningen av Tietoykköne...