Underjordens portar

Förändring och smärta hör ofta ihop, men jag hoppas vi kan dela på sorgen och kanske komma närmare det liv vi verkligen vill leva och att vi så ofta som möjligt ska kunna följa Nelson Mandelas önskan: Må dina val spegla ditt hopp och inte din rädsla.

Jag avbokar med sorg och besvikelse: flygresor, hotell, hyrbilar och så ber jag om att få konsertbiljetter återbetalda. Jag jonglerar med arbetsresor som är inflätade i varandra på snillrika sätt och...