Undantag hade brutit mot lagen

Eftersom Fabriksuddens planläggning inte är färdig skulle ett godkännande av undantaget ha brutit mot flera punkter i lagen.

Miljönämnden skall som myndighet noggrant följa lagen i all sin verksamhet. Mark- och byggnadslag reglerar allt byggande, markanvändning, planering och tillståndsärenden samt annat därtill hörande. Även det hur en nämnd skall handla i behandling av sökande om undantag. I markanvändnings- och byggnadslagen konstateras att avvikelsen inte får förorsaka hinder mot planläggning, planförverkligande eller annat ordnande för området.

Eftersom Fabriksuddens planläggning inte är färdig skulle ett godkännande av undantaget ha brutit mot flera punkter i lagen. Därför avslog nämnden ansökan.

Rolf Nyström medlem i miljönämnden (Hangö 2016), Hangö

Mer läsning