Uncan renoveras traditionellt

Ruggas. Ungdomsgårdens fasad får brädfordring av hyvlat virke som ska få stå en längre tid innan det målas. Bild: Kristoffer Nöjd

Nästa sommar ska Ungdomsgården i Ekenäs ha en ny fasad. De traditionella metoderna som används har fått vissa att höja på ögonbrynen.

Ungdomsgården i Ekenäs är en byggnad från 1901. Byggnaden är kulturhistoriskt betydande. Den nuvarande färgsättningen är från år 1989. Fasadernas brädfodring och fönstrens yttre karmar är i mycket dåligt skick. Nu ska brädfodringen förnyas i sin helhet, likaså fönstrens yttre karmar.

Saneringen ska vara klar i juli nästa år. Enligt byggnadsbeskrivningen målas fasaden med en linoljebaserad färg. Efter att ny panel har installerats låter man den nya hyvlade träytan bli "uppruggad" under ett år innan man utför ytbehandlingen.

På sociala medier har det uppstått en diskussion om metoden. I dagens läge är det kutym att virket är grundmålat innan det slås upp som panel. Oftast är det finsågat, inte hyvlat och har därför en bättre fästyta för färgen.

– Vi har en yrkeskunnig arkitektbyrå som gjort upp byggnadsbeskrivningen i samarbete med museimyndigheterna och följer deras instruktioner, meddelar fastighetschef Catharina Lindström.

"Korrekt beställning"

Anders Franzén är byggnadsantikvarie med egen verksamhet i Uppsala. Han är också ledamot av styrelsen för Svenska föreningen för byggnadsvård. Franzén säger att staden gjort en korrekt beställning.

– Den som undersöker vår äldre bebyggelse lite närmare kommer att finna att till och med hus målade med rödmylla kunde ha hyvlat virke i fasaden. Och tänk även på att timmerväggar som rödfärgades normalt hade en slät eller glatt yta, eftersom den skapats med yxa.

Vare sig fasaden skulle rödfärgas eller målas med linoljefärg, så var det vanligt att den fick stå utan åtgärd en säsong.

– En nyhyvlad furupanel, eller timmerstomme, har ju förhoppningsvis en stor andel kärnvirke, och det gör det svårare för färgen att få fäste. Men efter ett års väder och vind så var ytan lite "uppmjukad", så att färgen sögs in lite bättre.

Angående fasaden i Ekenäs, så hoppas Franzén att det är mesta möjliga kärnved i panelen, den utgör ett inbyggt skydd mot mögel och röta.

– Ska man vara noga så ska man även se till att kärnsidan på varje bräda är vänd utåt, för att maximera hållbarheten.

Beträffande "risker" med hyvlad yta, så kan man hålla i åtanke att linoljefärg kan målas med gott resultat på de flesta underlag, till exempel plåt eller glas.

– Ett annat gott argument för hyvlad yta är att den kräver mindre mängd färg, samt att den håller sig ren bättre. Stoft från gatan eller naturen har ju svårare att sätta sig fast, helt enkelt. Och därmed ser den snyggare ut.

Enligt Franzén har den moderna metoden med sågad yta sitt ursprung i de moderna färgtyperna – alkyd(olje)färg och plastfärg – där bindemedlet har mycket större molekyler än linoljefärgen, och färgen därmed anses få bättre fäste av de resta träfibrerna.

– Dessa färgtyper kan kategoriseras som filmbildande, medan linoljefärgen är inträngande.

Flera lokala företag var intresserade av entreprenaden men tekniska nämnden valde i våras Consti Julkisivut till entreprenör för ungdomsgårdens sanering. Offerten var drygt 640 000 euro. Från entreprenadsumman avdras kostnaden på 100 000 euro för målningsarbetet i detta skede i och med att brädfodringen målas först nästa år.

Gammal skola

Ekenäs Privata Flickskola och senare enhetsskolan och samskolan verkade tidigare i byggnaden.

Byggnaden uppfördes år 1901 efter ritningar av Theodor Höijer.

Byggnaden har utvidgats åren 1907, 1909 och 1913 efter Hjalmar Åbergs planer.

Byggnaden har grundförbättrats åren 1988-1989.