Ubåtarna låg på sommaren i Lappvik

Bild: Niclas Erlin

Ubåtsflottiljen övade intensivt och använde depåfartyg för de dagliga bestyren.

Vid den djupa fjärden utanför Högsand anlades redan på 1910-talet en bas för den ryska örlogsflottan.

Senare har redden utgjort en viktig ankringsplats också för den finländska flottan. Stundvis har flera fartyg och båtar legat för ankar i viken, vars långa sandstrand samtidigt erbjudit välkommen rekreation för besättningarna.

På 1930-talet var Lappvik en viktig bas framför allt för landets ubåtar under sommarens olika övningar. Under de mest intensiva perioderna kunde hela ubåtsflottiljen ge sig ut på övningar i de yttre vattnen upp till fem gånger i veckan.

Avriggad och mörk

Under åren innan vinter- och fortsättningskriget fungerade minfartyget Louhi som ubåtsflottiljens moderfartyg. Louhi erbjöd inkvartering för en del av ubåtarnas manskap och samtidigt skedde en stor del av matlagningen ombord på minfartyget.

Under krigsåren hann också flottans skolskepp Suomen Joutsen fungera en tid som moderfartyg för ubåtarna. Halvt avriggad och mörkmålad låg fartyget bland annat i Lappvik och senare även i Källviken ett stycke norrut.

Källor: Suomen laivasto 1918–1968, del 1. 1968, Timo Merensilta: Vesikko. Suomenlahden hiljainen vartija. 2009.

Mer läsning