U-sväng för U-linjerna ger värdefull tilläggstid

– Nu måste, främst Raseborg och Ingå, fundera på om det ska finnas kollektivtrafik till orterna eller inte. De borde också fundera på ett biljettsystem som gäller både tåg och buss, säger Johan Amper. Bild: Arkiv

Det försenade västmetroprojektet ger nådetid för de hotade bussturerna till Västnyland. Och tid för kommunerna att se över sitt behov av kollektivtrafik.

I och med västmetron utökar kapaciteten inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen finns det en risk att bussturerna till Västnyland blir färre. Helsingforsregionens trafik (HRT) – vars medlemskommuner är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda – har för närvarande ett samarbete med bussbolagen Amper i Pojo, Wikströms bussbolag i Bromarv och Pohjolan Liikenne.

Det här samarbetsavtalet, värt cirka 90 000 euro per år, hotade HRT i våras säga upp eftersom behovet att upprätthålla samarbetet blir mindre i och med att västmetron börjar gå.

Men på grund av att västmetron är försenad har HRT beslutat fortsätta avtalet för den så kallade 190 U fram till den 1 januari 2017.

HRT:s linjer i södra Esbo och Kyrkslätt hålls oförändrade fram till dess och man anser nu att det skulle vara naturligt att också U-linjerna gör det. Om arrangemangen nästa beslutar man senare.

På Ampers busstrafik, som med fyra dagliga turer åt vartdera hållet sköter merparten av de aktuella linjerna, ser man beslutet som en möjlighet för de västnyländska kommunerna att samla sina krafter.

– Nu måste, främst Raseborg och Ingå, fundera på om det ska finnas kollektivtrafik till orterna eller inte. De borde också fundera på ett biljettsystem som gäller både tåg och buss, säger Johan Amper.

Henrik Wickström, som representerar SFP i Ingå, har varit aktiv i frågan om den västnyländska kollektivtrafiken.

– Att trafiken fortsätter som förut åtminstone fram till slutet av det här året är det en positiv nyhet för våra bussbolag och för resenärerna, även de i Esbo och Kyrkslätt. Även om HRT har sista ordet gäller det att vara alert eftersom framtiden är öppen.

Wickström håller med om att de västnyländska kommunerna borde ha en klar strategi för kollektivtrafiken. Han säger att kommunerna själva måste följa upp hur kollektivtrafiken fungerar och inte förlita sig på att kommunikationsministeriet gör det.

Mer läsning