Tyngd på tak

Bild: VN-ARKIV

Ett tak som nästan rasade in aktualiserar igen vikten av att kontrollera sina fastigheter tillräckligt ofta.

Raseborgs stad ska vara tacksam över att en skarpsynt förbipasserande såg att taket på Seminarieskolans gymnastiksal i Ekenäs bågnade och slog larm.Det var inga små skador som taket led av. Två taksto...