Tyck till om kollektivtrafiken

Bild:

Servicenivån ska inte bli sämre och vissa förbindelser ska förbättras.

Det är målet för kollektivtrafiken i västra Nyland under åren 2017–2020.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM) har tillsammans med Nylands förbund och kommunerna i Västnyland gjort ett förslag till nivå på kollektivtrafiken.

Fram till den sista maj har invånarna en möjlighet att ge respons på förslaget, via en enkät på nätet. Länken finns på NTM-centralens webbsidor, bland annat i ett pressmeddelande från den 23 maj 2016.

I utredningen konstateras att kollektivtrafiken blivit sämre och att kommunerna troligen måste skjuta till pengar om man vill behålla den nuvarande servicenivån.