Tvärminnes flytande akvarier är viktiga verktyg för forskare från hela Europa

Jonna Engström-Öst och Kristian Spilling tar ett vattenprov ur en av mesokosmerna. Bild: Lina Enlund

Stora vattenfyllda säckar ute på fjärden utanför Tvärminne erbjuder ett viktigt komplement till laboratorieförsök och fältstudier. Anläggningen används av forskare från hela Europa.

I vilken utsträckning försvinner fosforn ur havsvattnet? Vilka organismer är det som först tar upp det här ämnet, som i allt högre grad blir kvar i vattnet i samband med vårens årliga blomning i havet...