Tvärminne får tre miljoner för att kombinera klimat- och havsforskning

Tvärminne zoologiska station ska bli bas för ett samarbete som kombinerar Östersjöforskning med atmosfärforskning, så att man bättre ska förstå hur hav och atmosfär samverkar. Bild: KSF Media-arkiv

Tvärminne zoologiska station i Hangö lanserar ett forskningscentrum som ska studera hur hav och atmosfär samverkar. Tack vare en donation på tre miljoner euro från Erkkos stiftelse hoppas man kunna utveckla noggrannare klimatmodeller.

Forskningssamarbetet mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet går in i en ny fas i och med att planerna på ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för kustekosystem och klimatforsknin...