Två vill bli kyrkoherde i Ingå

Tom Sjöblom och Fred Wilén har sökt tjänsten som kyrkoherde i Ingå.

Sjöblom är tf kyrkoherde i Ingå och Wilén är tf kaplan i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Kyrkoherdetjänsten i Ingå blev ledig då Torsten Sandell sade upp sig för att fortsätta sitt arbete i Turkiet.

Den nya kyrkoherden väljs av kyrkofullmäktige i Ingå församling.