Två stora Requiem framförs i Karislojo

Lojo stadsorkester, Dominantekören och solister framför Mozarts och Faurés Requiem i Lojo i påsk.

Som solister för storverket medverkar sopranen Tuuli Lindeberg, mezzosopranen Katariina Heikkilä, tenoren Juho Punkeri och basen Heikki Orama. Dirigent är Seppo Murto.

Gabriel Faurés Requiem saknar det vanligen rätt aggressiva Dies irae-avsnittet, vilket gör att verket är mer trösterikt och hoppfullt än Mozarts själamässa. Det oaktat är Mozarts Requiem kanske världens mest framförda själamässa, som han skrev under sitt dödsår 1791 på beställningen av greve Franz von Walsegg zu Stuppach. Verket slutfördes efter hans död av Franz Xavier Süssmayr.

Karislojo kyrka, fredagen den 10 april klockan 18.