Sammanslagning skapar helhet i Raseborg

Ny skola. Sebastian Hannula och Moa Aulanko inledde i höstas sina studier vid Ekenäs gymnasium. Nästa läsår inleds i Raseborgs gymnasium. Bild: Lina Enlund

Raseborgs gymnasium tas emot utan större åthävor från lärare och studerande. Nu gäller det att skapa en ny helhet.

En ny skola bildas i höst då Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium slås samman till Raseborgs gymnasium. Den nya skolan, som fortsätter på båda orterna, kommer att ha cirka 300 elever.

– Än så länge har vi inte hört så mycket och jag tror inte att det påverkar oss så mycket. Men vi får se vad som händer, säger 16-åriga Ekenäsbon Sebastian Hannula som inledde sina studier vid Ekenäs gymnasium i höstas.

– Vi får säkert mera information efterhand, säger Moa Aulanko, också 16 år och också inne på sitt första läsår i Ekenäs.

De kommer därmed att studera vid Raseborgs gymnasium i höst. Någon större kunskap om gymnasiet i Karis har de inte.

– Men det är knappast någon större skillnad och jag hade Karis som andra alternativ efter Ekenäs när jag sökte hit, säger Sebastian Hannula.

Det hade också Moa Aulanko. Som Snappertunabo hade hon dessutom rent geografiskt haft lika långt till båda skolorna.

– Men jag sökte mig till Ekenäs eftersom det var hit som mina vänner också kom.

Omställning

För lärarna blir det förstås också en omställning.

– Jag är på det stora hela positivt inställd. Jag vill se det som en möjlighet att bygga upp en bra verksamhet där man utvecklar tillsammans, men också kombinerar och tar till vara det bästa från båda enheterna, säger Mikaela Malmberg, lektor i finska vid Karis-Billnäs gymnasium.

Inom kort skall en arbetsgrupp med lärare från båda gymnasierna tillsättas och börja skissa på verksamheten inom Raseborgs gymnasium. Det arbetet fortsätter nästa läsår.

– Naturligtvis kommer sammanslagningen av två skolor och verksamhetskulturer att märkas på ett eller annat sätt i det dagliga arbetet, både vad gäller det egna ämnet och övrig verksamhet.

Större kollegium

I framtiden räknar Malmberg att samarbetet med framför allt ämneskollegerna ökar och nu skapas också ett större lärarkollegium. Att få till stånd en gemensam läroplan sätter också sina krav i en process som redan kört i gång.

– Kollegiet har hela tiden hållits à jour och man har diskuterat sammanslagningen. Gymnasisterna har informerats vad som är på gång, men eftersom det inte har funnits något konkret att komma med har man inte kunnat ge detaljinformation. Det konkreta arbetet börjar nu under vårterminen, säger Malmberg.

Redan tidigare har de två gymnasierna samarbetat i vissa frågor. Nu bildar man en större helhet.

– Det skall bli intressant att se hurudant samarbete sammanslagningen leder till. Förändringar väcker alltid olika typer av känslor. Under höstens gång har vi fått ventilera situationen, vilket alltid är viktigt. Nu har vi, med mycket erfarenhet i bagaget, möjlighet att vara med och bygga upp något nytt, en kvalitativ gymnasieutbildning, säger Malmberg.

Mer läsning