Två rektorstjänster ledigförklaras

Katarinaskolan söker en ny rektor... Bild: VN-arkiv

Två toppjobb inom utbildningen blir strax lediga att söka. Katarinaskolan i Karis och Ekenäs gymnasium söker nya rektorer.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion har beviljat Katarinaskolans förra rektor Elisabeth Ehrstedt och Ekenäs gymnasiums dito Mikael Eriksson avsked från sina tjänster.

På nämndens möte i torsdags beslöt man också att ledigförklara tjänsterna.

– Rekryteringen påbörjas så snart som möjligt. Avsikten är att besätta tjänsterna från den 1 augusti, säger sektionens ordförande Sandra Ahtola, SFP.

Det är bildningsnämndens svenskspråkiga sektion som utser rektorerna. Sektionen har därför utsett en intervjugrupp. I den ingår ordförande Sandra Ahtola och vice ordförande Johan Kvarnström, SDP, samt bildningsdirektör Tina Nordman och den svenska utbildningschefen Elisabeth Ehrstedt.

Mer läsning