Två nya coronafall konstaterade vid Nylands brigad

Två beväringar som tjänstgör på Nylands brigad har smittats av coronaviruset. Bild: Ari Sundberg/SPT

Två beväringar vid 1. Kustjägarkompaniet vid Nylands brigad i Ekenäs har under sin permission konstaterats vara coronasmittade.

I ett pressmeddelande från försvarsmakten på fredagen konstaterar man att en kartläggning av de exponerade har gjorts. Brigadkommendören har som säkerhetsåtgärd beslutat att hela enheten återvänder till garnisonen tidigast den 10 februari.

Läs också: Vi kan inte undvika att viruset kommer till brigaden

Nylands brigad har informerat beväringarna om saken. Det är sedan upp till hälso- och sjukvården i hemkommunen att fatta eventuella beslut om karantän. I enheten tjänstgör cirka 160 beväringar. De kan inte delta i Nylands brigads krigsmannaed och -försäkran nästa vecka.

Ett separat tillfälle ordnas då enheten har återvänt till garnisonen. Övriga enheters verksamhet eller permissioner påverkas inte i nuläget.

Det är inte första gången som beväringar vid Nylands brigad har smittats av coronaviruset. Det skedde också i höstas.