Två fick böter för militär båtolycka

Arkivbild. Bild: Arkiv/Kim Isaksson

Två unga män, bägge numera 22 år gamla, har dömts till bötesstraff för tjänstgöringsbrott då de var undersergeanter vid Nylands brigad.

Det handlar om en olycka med en Jurmobåt som inträffade i mitten av november 2016 då de deltog i marinens övning Mepu 16 i Obbnäs. I övningen deltog såväl personal som beväringar från marinens alla truppförband, samt reservister.

Då olyckan inträffade var den ena undersergeantens uppgift att fungera som navigatör och båtchef för fartyget av modell U-619, den andra var maskinchef och rorsman.

Båtchefen lämnade över ansvaret till rorsman och tog sig upp på däck för att förbereda landstigningen. Då körde båten på grund. Ombord fanns 20 beväringar, ingen skadades allvarligt.

Båtchefen dömdes av Västra Nylands tingsrätt till 25 dagsböter á 17 euro, totalt 425 euro. Rorsman fick 15 dagsböter á 18 euro, eller 270 euro totalt.

Mer läsning