Två byråer utvecklar Ingåstrand

Glada. Sasu Alasentie och Tuula Tuomi är arkitekterna bakom det ena vinnande förslaget för Ingåstrand, Oihonna. Bild: Mira Strandberg

Olika tyngdpunkter i förslagen till utveckling av Ingåstrand gjorde att juryn i arkitekturtävlingen valde att utse två vinnare.

De vinnande bidragen utsågs i Ingå bibliotek på torsdagseftermiddagen. Arkitektbyrån UKI Arkkitehdit står bakom det vinnande förslaget Oihonna, som utgår ifrån aktiviteter och verksamheter snarare än boende. Det är gjort av arkitekterna Sasu Alasentie, Tuula Tuomi och arkitektstuderande Henrik Grönqvist.

Det andra bidraget som ska vidareutvecklas är förslaget View, gjort av Renni Haromaa, Esa Ristisuo, Sebastian Rönnblad, Pyry Vihanninjoki, Pia Litokorpi och Matti Jokihaara vid arkitektbyrån Haroma & Partners.

– Inget av de fem bidragen var sådant att det hade gått att förverkliga i sig, utan alla kräver vidareutveckling. Nu ska de vinnande byråerna se över sina förslag på nytt och utveckla dem vidare. Det ska sedan fungera som grund för kommunens planläggning, sade kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström, som också varit ordförande för prisnämnden i arkitekturtävlingen.

Det ena förslaget ska koncentrera sig på boende, det andra på at utveckla områdets funktionalitet. Juryn ansåg att en betydande fråga var bostädernas förhållande till hamnområdet, bostadslösningarna i bostadsområdet och deras förhållande till havslandskapet. Juryn lade också tonvikt vid behandlingen av den öppna kustzonens landskap.

Måste passa in

Arkitekterna vid UKI Arkkitehdit gläds åt att få jobba vidare med sina idéer.

– Det är jättefint att gå vidare, för vi gick inte särskilt på djupet med våra idéer, säger Sasu Alasentie.

Utgångsläget för Oihonna var att sätta sig in i området och bekanta sig med dess identitet och särdrag.

– Jag tycker vi lyckades bra med att få med sådana former som passar in i en skärgårdsidentitet. Det rä viktigt att det också blir naturlig strand kvar, säger Tuula Tuomi.

Kari Haroma från Haroma & partners betonar vikten av att boendet i området passar in i landskapet.

– Det ska också gå att bygga etappvis, och husen ska inte vara i vägen för havsutsikten. Stranden ska vara fri, för det är ändå allas strand, säger han.

Samtidigt vill Haroma att boendet ska byggas så att det stödjer aktiviteter i byn.

Hoppas på vackert

Prisutdelningen i arkitekturtävlingen hade lockat många Ingåbor till biblioteket. Två av dem var Olle och Violet Rönnqvist, Ingåbor sedan 1960-talet. De är glada för att kommunens centrum utvecklas.

– Först blev jag lite förskräckt när jag såg planerna, men så sade en ungdom vi hade på besök att de är bra, säger Violet Rönnqvist.

– Huvudsaken är att vi får något vackert som lockar folk till Ingå och gör att det blir rörelse och handel i byn, så att kommunen har nytta av det, säger Olle Rönnqvist.

Fem byråer kallades till tävlingen som hade som syfte att få fram nya idéer för att utveckla Ingåstrand.

Vinnarna utsågs av en prisnämnd som bestod av Ingås fullmäktigeordförande Robert Lemström, andra vice ordförande Maria Isoaho, kommundirektör Jarl Boström och planläggningschef Marja Kuisma från Ingå kommun, Teresa Grönholm från företaget Keskustakehitys och en representant från Finlands arkitektförbund.

En slags bostadsmässa i miniatyr ska ordnas sommaren 2022. Evenemanget ordnas i samarbete med Finlands bostadsmässa.

Mer läsning