Två brott mot liv och hundratals sexualbrott

Mordet på Jägarbacken. Ljus och blommor hämtades till området där huset som den 20-åriga kvinnan som mördades bodde i. Bild: Lina Enlund

Under fjolåret inträffade två brott mot liv på det område som polisinrättningen i Västnyland bevakar. Det ena var det uppmärksammade mordet i Ekenäs i juni, det andra inträffade i Lojo.

Polisen har offentliggjort brottsstatistiken för 2017. Till polisinrättningen i Västra Nyland som verkar från Esbo till Hangö, anmäldes drygt 60 000 brott från januari till december i fjol.

Två fall av brott mot liv noterades på området i fjol. Det ena inträffade i Lojo och bakom rubriken finns i det här fallet ett trafikärende där en av brottsrubriceringarna var dödsvållande. Det andra var mordet i Ekenäs strax innan midsommar.

Det var den 20 juni som en 20-årig kvinna mördades i sin lägenhet i Ekenäs. Förövaren, en jämnårig man från orten, hittades död i Svartbäck i Snappertuna följande morgon.

– Utredningen av mordet i Ekenäs är nu inne på målrakan. Uppskattningsvis blir det klart under denna månad, säger kriminalkommissarie Mats Sjöholm vid Raseborgspolisen.

Ett försök till brott mot liv inträffade i Hangö i fjol, i Ingå och Sjundeå inga. I Kyrkslätt utreddes tre försök till brott mot liv och i Lojo fem försök, utöver det brott mot liv som fullbordades.

Allt som allt utfördes 2 717 våldsbrott i fjol. Det var exakt lika många som 2016.

Flera hundra sexualbrott

Färre sexualbrott anmäldes till polisen 2017 än året innan, i synnerhet sjönk antalet våldtäkter som anmäldes till polisen. Dock var våldtäkterna ändå hela 319 till antalet i fjol, mot 341 år 2016. Fallen av sexuellt utnyttjande av barn ökade på Västra Nylands polisinrättnings område med 9 procent.

I Hangö utfördes tio våldtäkter i fjol, jämfört med två året innan. Det är en procentuell ökning på 400 procent. Därtill har ett fall av sexuellt utnyttjande av barn anmälts under 2017.

I Raseborg anmäldes fyra våldtäkter, sju fall av sexuellt utnyttjande av barn och elva fall som klassas som övriga sexualbrott. Under den rubriken hamnar exempelvis sexuellt antastande – de var åtta till antalet i fjol.

I Ingå har två sexualbrott anmälts, varav ett handlar om sexuellt utnyttjande av barn. I Sjundeå har elva sexualbrott anmälts och samtliga är sexuellt utnyttjande av barn. I Lojo har 34 sexualbrott anmälts och hela 21 är sexuellt utnyttjande av barn. Också i Kyrkslätt är andelen av sexualbrotten ofta riktade mot barn. Av 23 sexualbrott handlar 12 om sexuellt utnyttjande av barn.

På hela Västra Nylands polisinrättnings område inträffade 143 fall av sexuellt utnyttjande av barn, en ökning med 12 fall jämfört med 2016.

Hur får polisen kännedom om de här fallen?

– Vanligen kommer de till polisens kännedom via någon av föräldrarna, dagis, skolor eller barnskyddsmyndigheter, svarar Mats Sjöholm.

Fler trafikförseelser, färre inbrott

Antalet brott ökade totalt sett med nästan tre procent från år 2016 till 2017 på det område polisinrättningen i Västra Nyland ansvarar för. Ökningen i antalet brott beror främst på att antalet trafikförseelser ökade från 24 500 till drygt 27 100.

19 fall av rattfylleri bokförde i Hangö i fjol. I Raseborg var antalet 75, i Ingå 11, i Sjundeå 23, I Kyrkslätt 170 och i Lojo 194.

Egendomsbrotten är totalt sett på samma nivå som 2016, dock har rånens antal ökat. Procentuellt ökade rånen på hela polisinrättningens område med nästan 19 procent – från 111 rån till 132.

Lägenhetsinbrotten har blivit färre. Till antalet var de 178 i fjol och polisen har lyckats lösa flera inbrottsserier.

Andelen ekonomiskt betingade brott har fortsatt öka. Under år 2017 har de ökat med 37,43 procent.

Antalet narkotikabrott på hela polisinrättningens område har däremot hållits på 2016 års nivå med drygt 1 900 fall även 2017. Flest narkotikabrott står Lojo för med 197 i fjol mot Kyrkslätts 172 och Raseborgs 80 fall. I Hangö minskade narkotikabrotten med nästan 73 procent, från 37 fall till 10.

Procentuellt är ju minskningen hisnande för Hangös del, hur kommer det sig?

– Då det 2016 varit endast 37 fall så är ju en minskning redan med några ärenden procentuellt sett stor, säger Mats Sjöholm.

Narkotikabrotten är dessutom sådana att de ofta kommer fram i samband med övervakning eller vid utredning av andra brott, påpekar han.

– Ju mera polisen övervakar, desto mera narkotikabrott kan vi avslöja. Ur polisens synvinkel sett kan jag dock inte säga att vi skulle ha märkt en minskning i användningen av narkotika. Jag skulle säga att missbruket varit ganska oförändrat, alltså att det finns och att det påverkar övrig statistik. Detta eftersom narkotika eller pengar för att skaffa narkotika oftast är förknippat med bland annat egendomsbrott.

Personal och intäkter

Totalt sett hade polisinrättningen i Västra Nyland 539 årsverken i fjol, vilket är drygt 10 färre än 2016.

Också antalet tillstånd som beviljades, däribland pass, körkort, vapentillstånd, minskade från 108 000 tillstånd 2016 till 100 500 år 2017. Följaktligen minskade också intäkterna – från drygt 5 till 4,2 miljoner euro.