Två avlopp läckte i Kyrkslätt

Två mindre avloppsläckage inträffade i Kyrkslätt under onsdagen.

I Finnsbacka sprang ett avlopp läck i samband med byggarbeten, och förorsakade läckage av avloppsvatten i terrängen. Området putsades genast men uppskattningsvis fem kubikmeter vatten hann sugas upp i marken.

På Kantviksvägen i Kantvik läckte kring en kubik avloppsvatten ut på grund av stopp i avloppet. Stoppet berodde enligt vattenförsörjningsverket på jordmassor i avloppet.

I Veikkola rann 160 kubikmeter avloppsvatten ut i terrängen vid årsskiftet. Läckaget drog ut på tiden eftersom det automatiska larmet inte fungerade. Läckaget hade anmälts men på grund av ett missförstånd kontrollerade den jourhavande vid vattenförsörjningsverket en annan pumpstation än den som läckte.

Efter läckaget i Veikkola har man tagit flera vattenprover i närheten. Enligt tf vattenförsörjningschef Krista Viitasalo visar de preliminära analyserna av proverna inget avvikande i grundvattnet.

Mer läsning