Tusentals ton gips fraktas från Skogby hamn för att minska avrinningen i Östersjön

Tonvis. Hundratusentals ton med gips ska under KIPSI–projektet fraktas till åkrar via Skogby hamn. Bild: Patrik Lindström

Under cirka fem år ska mellan 50 000 och 85 000 hektar åkrar behandlas med gips. En del av gipset fraktas till Skogby hamn och därifrån till Egentliga Finland. Det är fråga om KIPSI–projektet, som går ut på att förbättra Östersjöns mående.

– Skogby hamns läge är ypperligt för det här projektet – havet och landsvägarna ligger bra till, säger Tero Tavio, verkställande direktör på företaget VG–trans. I år fraktas cirka 20 000 ton gips från...