Turtschaninoff lockar både unga och gamla läsare

Vuxenbok. Maria Turtschaninoffs Naondel läses av både barn och vuxna. Bild: Martti Kainulainen

Maria Turtschaninoff faller kritikerna på läppen men hur är det med allmänheten? I de västnyländska biblioteken lånas hennes verk i en stadig men lugn takt.

– Jag tycker lånesiffrorna för hennes böcker är helt bra när man tänker på den ålderskategori böckerna riktar sig till, säger bibliotekarie Paula Roselius i Kyrkslätts bibliotek.

– Boken är ju för äldre tonåringar, och de hör inte till den grupp som läser mycket. Böcker för barn i åldern sju till nio lånas till exempel mycket mera hos oss än den grupp böcker som Turtschaninoffs verk hör till.

I år har Turtschaninoffs böcker lånats 48 gånger, alltså lånas i medeltal en av hennes böcker varje vecka i Kyrkslätt.

I Ingå har böckerna lånats 41 gånger i år, populärast är Maresi med elva lån i år och Naondel med sju.

Maresi och Arra populärast

I Raseborgs bibliotek har Maresi varit den mest populära av Maria Turtschaninoffs böcker i år, tätt följd av Arra: legender från Lavora. Maresi har lånats 45 gånger och Arra 43 gånger.

– De lånas nog mycket, hennes böcker, också av vuxna. De riktar sig ju också till äldre ungdomar, speciellt hennes senaste böcker. De är ganska krävande och kräver en van läsare, säger barnbibliotekarie Lisa Strömsholm i Ekenäs bibliotek.

– Böckerna läses av folk i alla åldrar, både män och kvinnor. Det har varit så mycket prat om hennes böcker då hon fått priser. Det märks nog alltid i utlåningen då en författare får ett pris, speciellt Finlandiapriset.

Dubbelt upp i Ingå

Också i Ingå är Maresi den mest populära boken – den har lånats elva gånger i år. Naondel har redan lånats sju gånger också den. Tf bibliotekschef Raija Selén säger att det främst är vuxna som lånar Turtschaninoffs böcker i Ingå.

– Men det kan bero på att vi inte har något högstadium och gymnasium här i Ingå. Ingåungdomar läser säkert hennes böcker men lånar dem kanske i Lojo eller Virkby eller någon annanstans.

Just för att så många vuxna – till och med pensionärer – frågar efter Turtschaninoffs böcker har Selén haft lite svårigheter med att placera dem så att de som vill läsa dem hittar dem.

– Maresi och Naondel har jag skaffat så att vi kan ha dem både på ungdomssidan och på vuxensidan, säger hon.

Populär

158 gånger har den svenska utgåvan av Maresi lånats i Lukasbiblioteken (Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå).