Tummen upp för projekt Svartå

Aktiva. Kerstin Ilander är medlem i stadsutvecklingssektionen och Kimmo Koivunen sitter bland annat i stadsfullmäktige i Raseborg. Bägge har i flera år jobbat för sin del av staden; Svartå. Bild: Johanna Lemström

Brett stöd och positiv anda kännetecknar projekt Svartå – det mångfunktionella hus med plats för daghem, skolor, bibliotek och fritidssysslor som planeras i byn. Huset kan stå klart i december 2021.

I dag huserar den finska skolan Mustion koulu i två byggnader, Svartå skola och Svartå daghem verkar i en annan fastighet, Mustion päiväkoti i en leasad modulbyggnad, verksamhet för barn och unga ordn...