Tummen upp för jobb på Raseborgs sjukhus

Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs sjukhus är på det stora hela en bra arbetsplats. Nästan alla som svarade på en enkät om arbetsmiljön skulle rekommendera arbetsplatsen för andra.

En arbetsmiljöbarometer genomfördes vid Raseborgs sjukhus i oktober 2017. Barometern gjordes i form av en enkät och den visar att sjukhuset är en bra arbetsplats.

Arbetet anses inspirerande och man uppskattar möjligheten att agera självständigt högt. Arbetsklimatet upplevs huvudsakligen som gott. Ergonomin sägs ha utvecklats i positiv riktning.

Hela 90 procent av de 198 anställda som svarade på enkäten är beredda att rekommendera sin arbetsplats för vänner och bekanta.

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS) tog del av enkätresultaten på sitt möte den 1 mars.

Bättre år för år

På Raseborgs sjukhus har resultaten i barometern blivit bättre år efter år trots stora strukturella förändringar och stor osäkerhet bland personalen.

Det enda som egentligen efterlyses är att oftare få erkänsla för lyckade arbetsinsatser samt förbättringar kring systemet med utvecklingssamtal.

På koncernnivå, inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, visar resultaten i motsats till VNS en nedåtgående trend beträffande arbetsmiljön sedan 2014.