Tummen upp för jobb på Raseborgs sjukhus

Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs sjukhus är på det stora hela en bra arbetsplats. Nästan alla som svarade på en enkät om arbetsmiljön skulle rekommendera arbetsplatsen för andra.