Tummen ner för Päivärinteen koulu

Tomt. Päivärinteen koulu i norra Sjundeå ser ut att gå mot en nedläggning. Bild: Mira Strandberg

Inga pengar för Päivärinteen koulu. Det beslutade bildningsnämnden vid sitt möte i går.

Bildningsnämnden godkände enhälligt att Päivärinteen koulu inte renoveras utan att den finskspråkiga grundläggande undervisningen koncentreras kring Aleksis Kiven koulu i kommuncentrum .

– Vi kommer inte att sätta pengar på att renovera Päivärinteen koulu, bekräftar bildningsnämndens ordförande Carl-Johan Gottberg (SFP).

– När vi tittar på elevunderlaget för skolan de närmaste sex åren sjunker det ganska mycket, till bara kring 100 elever. Att flytta elever från stationsområdets elevupptagningsområde för att skolan ska ha 150 elever och kunna ha sex lärare, det var något nämnden inte ville göra.

Nämnden beslutade också att eleverna från Päivärinteen koulu får en egen modulskola, men att den placeras intill modulerna för Aleksis Kiven koulu.

– Päivärinne får en egen modul i centrum, säger Gottberg.

Ursprungligen var planen att eleverna skulle vara i svenska skolan ännu nästa läsår men nya problem med inomhusluften i Sjundeå svenska skola har gjort det omöjligt. Att Päivärinteen koulus elever får en egen modulskola innebär att det går att åtgärda problemen i Sjundeå svenska skola, bara planeringen och finansieringen blir klara.

Stora investeringar i sikte

Förutom de akuta behoven att åtgärda kommunens skolor och dagvårdsfastigheter tornar också andra investeringsbehov upp sig vid horisonten. Bildningsnämnden godkände i onsdags en utredning över bildningssektorns utrymmesbehov i framtiden. Biblioteket, ungdomsarbetet och Störsviks daghem kommer inom några år att kräva någon form av åtgärder eftersom hyreskontrakten för de fastigheter där verksamheten är inhyst går ut 2019.

När det gäller biblioteket och ungdomsverksamheten konstateras i utredningen att det skulle vara bra att placera verksamheten i kommuncentrum, gärna i anslutning till det nya skolcentrum som eventuellt byggs kring Aleksis Kiven koulu.

Störsviks daghem i sin tur är inhyst i en fastighet som kommunen hyr. Den är sliten och ålderstigen, och bildningssektorn utgår ifrån att Störsviksområdet kommer att behöva ett nytt daghem.

Också kommunens bollhall intill Folksam arena är bekymmersam. Den nya bollhallen invid den gamla räcker inte ensam till att täcka de behov som finns i kommunen. Ifall den gamla bollhallen inte saneras måste det i stället byggas nya lokaler för den grundläggande undervisningens och kommuninvånarnas behov.

Mer läsning