Tukes testade – babylådan är säker

Folkpensionsanstaltens moderskapsförpackning innehåller bara produkter som uppfyller alla säkerhetsföreskrifter. Bild: FPA/Annika Söderblom

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) hittade inga brister i moderskapsförpackningens innehåll.

Förra året testade Tukes textilierna, barnavårdsartiklarna och kosmetiken som finns i moderskapsförpackningen. Man testade både Folkpensionsanstaltens egen moderskapsförpackning från 2018 och en babylåda som ett företag säljer till utlandet.

Tukes hittade inga brister. Allt från dragkedjornarnas nickelnivåer till längden på snören och huruvida det lossnade smådelar från någon produkt testades.