Tuffa ekonomiska beslut behövs

Bild: Lina Enlund

Stadsdirektören i Raseborg kom med ett radikalt förslag som politikerna enhälligt gjorde tummen ner för. Nu behövs nya förslag som får ekonomin i balans.

För nästan 20 år sedan var elbolaget Fortum, som till stor del ägdes av staten, berett att köpa Ekenäs Energi för 14,5 miljoner euro. Det blev en folkstorm med invånarmöten och insändare i tidningsspa...