Tudelat om Aurorahemmet

Diskussion. Det var allvarliga miner i fullmäktigesalen då frågan om Aurorahemmets framtid ventilerades. Ärendet lockade också en del åskådare. Bild: Johanna Lindholm

Det blev något av en avvärjningsseger i fullmäktige i tisdags, då man efter en lång diskussion röstade om att bevilja Aurorahemmet 80 000 euro – som lån.

Nej-sidan ville se konkreta projektplaner, medan ja-sidan ville ge ett samarbete mellan stiftelsen och staden en sista chans.

SFP:s Torbjörn Ekholms förslag att staden lånar pengarna vägdes mot stadsstyrelsens beredskap att bevilja summan som projektbidrag.

Ekholms förslag, som stöddes av Marko Niemi (FKP) och Pertti Ruuska (Sannf) vann knappt med rösterna 17–14.

Nej till remiss

Men innan fullmäktige kom fram till röstning, fördes en lång, mångbottnad diskussion om olika aspekter kring problematiken.

Rolf Nyström (Obundna) föreslog att man remitterar ärendet. Han tyckte inte att det fanns klara ramar och siffror för vad beviljandet av pengar innebär i praktiken.

Här satte både Birgitta Gran och Sture Söderholm (SFP) ner foten och sade att fullmäktige – för de boendes och personalens skull – måste fatta ett beslut. Nyströms förslag föll av brist på stöd.

Två förslag kvar

Bland dem som gick på stadsstyrelsens linje fanns bland andra Birgitta Gran och Urpo Hyttinen från vänsterförbundet, Aila Pääkkö, Jorma Nousiainen och Tom Rönnblad från socialdemokraterna. Trots att man kunde skönja en skiljelinje mellan höger och vänster, fanns personliga avvikelser. Till exempel stödde Jaana Pulkkinen (SDP) Barbro Wikbergs (SFP) förslag att inte bevilja projektbidrag alls.

Två röstningar

Röstningen skedde i två etapper. Först röstade man mellan Wikbergs och Ekholms förslag. Fem ledamöter röstade för Wikbergs förslag, 25 emot och en (Söderholm) avstod. Därefter följde röstning om Ekholms förslag – trots att han i början av diskussionen var den som gick starkast ut mot projektbidrag, då han såg det som "ekonomisk konstgjord andning". Men efter en helomvändning halvvägs in i diskussionen föddes kompromissförslaget "för att bevara julfriden", och det vann alltså över stadsstyrelsens med tre röster.

Möjliggör framförhållning

Därmed beslöt fullmäktige att projektbidraget förverkligas som ett lån på 80 000 euro åt Aurorahemmet.

Staden och stiftelsen skall tillsammans utarbeta en ekonomiskt hållbar modell, både vad beträffar verksamhet som ekonomi.